Members


Assistant professor: Sachiko Lee


Undergraduate students:

Shuto Kashima

Ikue Nishizawa

Hidetake KurataAlumni:

Yuya Noshiro (2014.3)

Aoi Kaneko (2014.3)

Keiko Iwaki (2013.3)    

Yudai Yamashita (2013.3)  

Honoka Suzuki (2012.3)  

Hiroaki Kato (2012.3)  

Takuya Toda (2011.3)